Data-bruttoliste fra Aarhus Kommune

Denne databruttoliste er tænkt som inspiration ift., hvilke data Aarhus Kommune har og som potentielt kan fritstilles. Der er med databruttolisten ikke stillet nogle garantier, om at data kan fritstilles og i så fald, hvordan og hvor hurtigt det kan lade sig gøre.

Men vi er som kommune i tvivl om, hvilke af vores data, der er mest relevante at fristille og vil derfor gerne i dialog med virksomheder/personer, der kan have interesse i vores data.

Ved interesse for nogle af dataene kan du rette henvendelse til aarhus@opendata.dk. Beskriv gerne så konkret som muligt brugsscenariet med data.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Birgitte Kjærgaard
Last Updated Oktober 8, 2019, 10:20 (UTC)
Oprettet Juni 24, 2019, 08:38 (UTC)
Opdateringsfrekvens Løbende