Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af hovedprojekt

Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke emner med Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder. Dette kan f.eks. være kortudsnit, udskriftsområde, format, koter, mål og tegningsopdeling samt evt. sammenlægning og/eller udeladelse af tegninger.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Last Updated Januar 13, 2020, 11:08 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:30 (UTC)
data_quality
metadata_id 3493bfb2-97f1-4871-9a25-029917a34363
office
office_email
quality_note
update_frequency