Reklamebærende byudstyr

Reklamebærende byudstyr fra AFA JCDecaux, som også står for drift og vedligehold af byudstyret, i henhold til koncessionskontrakt, som er indgået efter forudgående udbud.

Datasættet indeholder læskærme ved busstoppesteder, analoge og digitale reklamestandere, plakatsøjler af både moderne og historisk type, visse typer af toiletter og et antal kommunale infostandere uden reklameflader. Data indeholder oplysninger om det antal reklameflader og kommunale infoflader, som findes på hvert udstyr. Ikke alle typer har reklame- eller kommunal info. Data opdateres af AFA JCDeceau.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Carina Skjold Thielsen
Vedligeholdes af Carina Skjold Thielsen
Last Updated Juli 31, 2019, 11:45 (UTC)
Oprettet November 16, 2016, 10:09 (UTC)
data_quality good
office Partnerskaber
office_email HT95@tmf.kk.dk
quality_note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx hvor der er i gangværende ombygninger af veje eller pladser.
update_frequency biannually