Københavns Kommunes organisationsenheder

Data er trukket på baggrund af lokationsdata i Københavns Kommunes organisatoriske enhed.

Data holdes ved lige af forvaltningernes grunddataansvarlige.

Data indeholder bl.a.:

  • Beskæftigelsescentre, jobcentre, afdelinger for ydelsesservices etc.
  • Daginstitutioner, skoler, tandplejere, områdekontorer og andre administrative enheder.
  • Idrætspladser herunder svømmehaller, biblioteker, kulturhuse, museer etc.
  • Borgerrettede tilbud til børn og unge, handicappede, socialt udsatte og psykiske syge.
  • Sundhedscentre for kræft, børn og unge, diabetes samt stresskliniker og sundhedshuse etc.
  • Ejendomsadministration, koncernservice, koncern IT, ejendomsdrift etc.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Bydata
Last Updated Marts 11, 2019, 12:38 (UTC)
Oprettet Januar 16, 2019, 12:12 (UTC)